На сьогоднішній день розробниками пропонується декілька видів виконання системи для вимірювання механічних напружень ділянок магістральних трубопроводів та металоконструкцій:

 • неавтономна одноканальна система на основі переносного приладу типу MESTR-411 може бути використана для:
  • визначення діючих напружень в процесі експлуатації металоконструкцій з метою виявлення найбільш напружених ділянок;
  • вибору технології складання, зварювання і післязварювальної обробки, яка забезпечує найменший рівень залишкових напружень;
  • оцінки напруженого стану при монтажі і ремонті конструкцій з метою прийняття рішення про оптимальний метод монтажу або ремонту
 • багатоканальна стаціонарна неавтономна комутована система на стаціонарній постановці перетворювачів на металоконструкції для опитування їх оператором із застосуванням приладу типу MESTR-411 використовується у:
  • постійних небезпечних місцях проходження трубопроводів, наприклад, в період сезонних змін, обвалів, розмивів і т.д.;
  • небезпечних ділянках судин, резервуарів і сховищ
 • автоматична, автономна стаціонарна багатоканальна система моніторингу передбачає повну автоматизацію, що дозволяє відстежувати небезпечні ділянки в режимі реального часу без будь-яких обмежень, знаходячись далеко від місця фізичного розташування перетворювачів.

Система не обмежена кількістю і якісним складом, видів виконань, що використовуються одночасно. Для сучасних об'єктів трубопровідного транспорту може бути рекомендовано комплексне використання різних видів виконань системи із застосуванням окремих рівнів на різних ділянках.