Прилад для вимірювання механічних напружень MESTR-411

MESTR-411Призначений для вимірювання механічних напружень в конструкціях, виготовлених із феромагнітних матеріалів.

    Напрямки застосування:
  • визначення діючих напружень в процесі експлуатації конструкцій з метою виявлення найбільш напружених ділянок, як місць імовірного руйнування, та запобігання аварій шляхом своєчасної заміни ділянок з рівнем напружень більших допустимого;
  • вибір технології збирання, зварювання та післязварювальної обробки, що забезпечує найменший рівень залишкових напружень;
  • оцінка напруженого стану в процесі монтажу та ремонту конструкцій з метою приймання рішень о допустимості введення в експлуатацію;
  • вибір місць постановки первинних перетворювачів акустичної емісії шляхом визначення ділянок конструкцій з найбільшим рівнем напруженого стану.

Принцип роботи ґрунтується на використанні магнітопружного ефекта - зміні магнітних характеристик феромагнітних матеріалів під дією механічних напружень.

Прилад рекомендовано до застосування Технічним комітетом Держстандарту, Держкомохоронпраці та НАН України ТК-78 “Технічна діагностика і неруйнівний контроль” для оцінки напруженого стану трубопроводів, сепараторів, теплообмінників, адсорберів, цистерн, балонів, стержневих металоконструкцій, а також РАТ “Газпром” - для магістральних трубопроводів.