Забезпечення безаварійної експлуатації металоконструкцій передбачає своєчасне виявлення дефектів, оцінку напружено-деформованого та корозійного стану конструкції із подальшим ремонтом.

У випадку трубопроводів ця проблема вирішується за двома напрямками.

Перший полягає в застосуванні діагностичних поршней, що дозволяють контролювати довгі ділянки трубопроводу. Недоліками такого підходу є:

  • висока вартість обладнання і проведення контролю;
  • необхідність додаткових технічних засобів запуску та приймання поршню;
  • обмеженість можливостей використання різноманітних методів контролю;
  • високі вимоги до геометричних параметрів труби.

Другим напрямком є контроль технічного стану найбільш небезпечних ділянок-переходів продуктопроводів через річки, залізничні та автодороги, поблизу населених пунктів. Ці ділянки, як правило, є більш навантаженими, а екологічні збитки, у випадку викидів продукту, що транспортується, многократно зростає, у порівнянні з лінійною частиною.

Контроль небезпечних ділянок можливий, в тому числі, завдяки використанню одному з магнітних методів неруйнівного контролю, що ґрунтується на використанні явища магнітної анізотропії.

Неруйнівний магнітоанізотропний метод контролю механічних напружень, заснований на залежності магнітної проникності феромагнітних матеріалів вимірюваних об'єктів від їх напруженого стану. Розробниками на сьогодні пропонується декілько видів виконання системи для вимірювання механічних напружень ділянок магістральних трубопроводів та металоконструкцій.