Автоматична, автономна стаціонарна багатоканальна система моніторингу мостового переходу із використанням зв’язку через Internet або засобами GSM.

На обох берегах переходу встановлено по одному перерізу із 4-х магнітоанізотропних перетворювачів. Кожний переріз підключено до апаратури опитування перетворювачів (MESTR-411-4) та апаратури передачі даних Adam 4541 по волоконно-оптичній лінії зв’язку. Сигнали від апаратури опитування через Adam 4520 поступає в персональний комп’ютер на мостовому переході. В останньому проводяться розрахунки напружень, будуються епюри та ведеться база даних. Вся ця інформація є доступною в головному офісі організації через Internet.

Потенційно небезпечні ділянки трубопроводу дуже часто знаходяться у віддалених від житла місцях, де немає джерел живлення для апаратури моніторингу. Тобто,апаратура моніторингу повинна мати автономне джерело живлення. Приймаючи до уваги вимірювання напружень декілька разів на день, що обумовлює незначне споживання електроенергії, можна запропонувати використання фотоелектричних перетворювачів (сонячних батарей).

Віддалені місця характеризуються відсутністю дротових засобів зв’язку. Тому необхідно використовувати наявні бездротові засоби загального користування, наприклад, GSM стандарту. Передачу даних вигідно провадити в формі SMS повідомленнь, які мають більшу спроможність проходити у важкодоступних місцях.

Інформація, що передається в SMS повідомленні, поступає на сервений ком`ютер в офіс організації, де, завдяки спеціалізованому ПО, розраховуються напруження і відображаються на пульті оператотра. Отримані дані зберігаються у відповідний файл бази даних.